Homepage -> Romaniai mozdonyok -> Search

Keresesi kulcs: Mozdonyok Zsibo.
22 talalat. Soronkenti kepszam: [2] [3] [4] [5]
[640] [800] [1024] [1280] [eredeti]

60-0510-2
A CFR Calatori 60-as sorozata
Allomas Zsibo (SJ)
2007, Julius 8., Attila Zsiros
(mas kep a 60-0510-2-rol)
[640] [800] [1024] [1280] [eredeti]

60-0547-4
A CFR Calatori 60-as sorozata
Kocsiszin Zsibo (SJ)
2007, Julius 8., Attila Zsiros
(masik 5 kep a 60-0547-4-rol)
[640] [800] [1024] [1280] [eredeti]

60-0794-2
A CFR Marfa 60-as sorozata
Kocsiszin Zsibo (SJ)
2007, Julius 8., Attila Zsiros
(mas kep a 60-0794-2-rol)
[640] [800] [1024] [1280] [eredeti]

60-0808-0
A CFR Calatori 60-as sorozata
Kocsiszin Zsibo (SJ)
2009, Julius 9., Alexandru Brummer
(masik 7 kep a 60-0808-0-rol)
[640] [800] [1024] [1280] [eredeti]

60-0820-5
A CFR Marfa 60-as sorozata
Allomas Zsibo (SJ)
2007, Julius 8., Attila Zsiros
(mas kep a 60-0820-5-rol)
[640] [800] [1024] [1280] [eredeti]

60-1197-7
A CFR Calatori 60-as sorozata
Zsibo (SJ)
2007, Julius 8., Attila Zsiros
(masik 5 kep a 60-1197-7-rol)
[640] [800] [1024] [1280] [eredeti]

60-1230-6
A CFR Calatori 60-as sorozata
Kocsiszin Zsibo (SJ)
2009, Julius 9., Alexandru Brummer
(mas kep a 60-1230-6-rol)
[640] [800] [1024] [1280] [eredeti]

60-1397-3
A CFR Calatori 60-as sorozata
Zsibo (SJ)
2007, Julius 8., Attila Zsiros
(mas kep a 60-1397-3-rol)
[640] [800] [1024] [1280] [eredeti]

81-0224-6
A CFR Marfa 81-es sorozata
Kocsiszin Zsibo (SJ)
2007, Julius 8., Attila Zsiros
(masik 3 kep a 81-0224-6-rol)
[640] [800] [1024] [1280] [eredeti]

80-0260-2
(-> 82-0260-8)
A CFR Calatori 80-as sorozata
Kocsiszin Zsibo (SJ)
2007, Julius 8., Attila Zsiros
[640] [800] [1024] [1280] [eredeti]

80-0461-6
A CFR Calatori 80-as sorozata
Kocsiszin Zsibo (SJ)
2009, Julius 9., Alexandru Brummer
(masik 2 kep a 80-0461-6-rol)
[640] [800] [1024] [1280] [eredeti]

80-0531-6
A CFR Calatori 80-as sorozata
Kocsiszin Zsibo (SJ)
2007, Julius 8., Attila Zsiros
(masik 2 kep a 80-0531-6-rol)
[640] [800] [1024] [1280] [eredeti]

89-0602-6
A CFR Calatori 89-es sorozata
Kocsiszin Zsibo (SJ)
2009, Julius 20., Alexandru Brummer
[640] [800] [1024] [1280] [eredeti]

79-0103-6
A CFR Calatori 79-es sorozata
Kocsiszin Zsibo (SJ)
2009, Julius 9., Alexandru Brummer
(mas kep a 79-0103-6-rol)
[640] [800] [1024] [1280] [eredeti]

79-0108-5
A CFR Calatori 79-es sorozata
Kocsiszin Zsibo (SJ)
2009, Julius 9., Alexandru Brummer
(masik 2 kep a 79-0108-5-rol)
[640] [800] [1024] [1280] [eredeti]

79-0128-3
A CFR Calatori 79-es sorozata
Kocsiszin Zsibo (SJ)
2007, Julius 8., Attila Zsiros
(mas kep a 79-0128-3-rol)
[640] [800] [1024] [1280] [eredeti]

79-0210-9
A CFR Calatori 79-es sorozata
Kocsiszin Zsibo (SJ)
2009, Julius 9., Alexandru Brummer
[640] [800] [1024] [1280] [eredeti]

79-0503-7
A CFR Calatori 79-es sorozata
Kocsiszin Zsibo (SJ)
2009, Julius 9., Alexandru Brummer
(mas kep a 79-0503-7-rol)
[640] [800] [1024] [1280] [eredeti]

79-0521-9
A CFR Calatori 79-es sorozata
Kocsiszin Zsibo (SJ)
2007, Julius 8., Attila Zsiros
[640] [800] [1024] [1280] [eredeti]

79-0610-2
A CFR Calatori 79-es sorozata
Kocsiszin Zsibo (SJ)
2007, Julius 8., Attila Zsiros
[640] [800] [1024] [1280] [eredeti]

92-0101-3
A CFR Calatori 92-es sorozata
Allomas Zsibo (SJ)
2006, Szeptember 29., Catalin Ghita
(mas kep a 92-0101-3-rol)
[640] [800] [1024] [1280] [eredeti]

92-0102-1
A CFR Calatori 92-es sorozata
Allomas Zsibo (SJ)
2006, Szeptember 29., Catalin Ghita
(masik 5 kep a 92-0102-1-rol)